Sortland Sementvarefabrikk as


Sortland Sementvarefabrikk er avviklet fra 1. september 2015.

Alle henvendelser bes rettet til Beisfjord Sementvarefabrikk AS.
Telefon 769 50 460 - www.beisfjordsement.no